TURK HACKER

Hacked By Big ChiefATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ !

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet'ini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur.
Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir.
İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.
Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin!
Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.
Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.
Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler.
Hatta bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler.
Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâdı!
İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda, mevcuttur!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 20 Ekim 1927

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'S ADDRESS TO TURKISH YOUTH

Turkish Youth
Your first duty is to preserve and to defend Turkish Independence and the Turkish Republic forever.
This is the very foundation of your existence and your future.
This foundation is your most precious treasure.
In the future, too, there may be malevolent people at home and abroad, who will wish to deprive you of this treasure.
If some day you are compe lled to defend your independence and your Republic,
you must not hesitate to weigh the possibilities and circumstances of the situation before doing your duty.
These possibilities and circumstances may turn out to be extremely unfavourable.
The enemies c onspiring against your independence and your Republic may have behind them a victory unprecedented in the annals of the world.
It may be that, by violence and trickery, all the fortresses of your beloved fatherland may be captured,
all its shipyards occupied, all its armies dispersed and every corner of the country invaded.
And sadder and graver than all these circumstances, thos e who hold power within the country may be in error, misguided and may even be traitors.
Furthermore, they may identify personal interests with the political designs of the invaders.
The country may be impoverished, ruined and exhausted.
Youth of Turkey's future, even in such circumstances it is your duty to save Turkish Independence and the Republic.
You will find the strength you need in your noble blood.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 20 October 1927NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !

E-Mail : tr.chief@gmail.com

Sivil Kurmay Teşkilatı !

Not : Benim Tam Bir Hacker Olmamı Sağlayan Hackerler'in Abisi Beyaz_Hacker'e Selam Ve Saygılar !

© Big Chief - The Turkish Hacker